Kaikki sijoittamisesta

Sijoitus

Opi sijoittamaan rahasi oikein, jotta voit saada tuottoa.

Sijoittamisen kaavio

Jos sinulla on ylimääräistä varaa tilillä ja mietit, mitä niillä voisi tehdä, on yksi hyvä mahdollisuus sijoitus. Pitkään sijoittamista on tehty oikeastaan vain velkakirjoihin ja osakkeisiin, mutta nykyään vaihtoehtoja on paljon enemmän ja niistä on helpompi valita itselleen sopivin tai mieluisin. Se on omalla tavallaan säästämistä, jolla voi turvata tulevaisuutta tai varautua yllättävien tilanteiden varalle. Moni tekee sijoituksia toteuttaakseen jonkin pitkäaikaisen unelmansa.

Sijoittamisesta annetaan usein sellainen kuva, että se on vaikeaa sekä jotenkin mystistä. Totuus on kuitenkin se, että aloitteleva sijoittaja pääsee hyvin alkuun helpoilla ohjeilla ja ratkaisut voivat olla varsin järkeviä. Kaiken huuman keskellä on muistettava välttää yleisimpiä virheitä ja siksi riskit on otettava hallintaan heti alusta alkaen. Aiemmin käytettiin myös paljon varainhoitajia, koska heillä oli kaikki tärkeä informaatio ja heidän tietämyksestään oltiin valmiita maksamaan. Nykyään tietoa on tarjolla internetissä ja sijoittajalla itsellään on mahdollisuus hoitaa omia sijoituksiaan helposti.

Sijoittamiseen voi lähteä rohkeasti ilman varainhoitajaa, jos hän ei tarjoa sinulle mitään lisäarvoa tai jos hänen ainoa tehtävänsä on myydä sijoitustuotteita saadakseen niistä myyntipalkkiot. Sen sijaan hyötyä siitä saa silloin, jos ratkaisut ovat yksilöllisiä ja lopputulos tuottoisa. Siitä saatavan hyödyn on ylitettävä kaikki kustannukset, jotta se on kannattavaa. Kokenut sijoittaja hallitsee samat asiat yhtä täydellisesti kuin varainhoitaja ja aloitteleva sijoittaja puolestaan oppii nopeasti seuraamaan markkinoita sekä kykenee tekemään hyviä ratkaisuja.

Lisätietoja

Tutustu myös seuraaviin

ikoni

Sijoita kultaan

Kannattaako kultaan sijoittaa, ja miten se tehdään?

ikoni

ETF sijoittaminen

Onko ETF:ään sijoittaminen viisasta? Kerromme sinulle lisää.

ikoni

Sijoita bitcoiniin

Miten bitcoineihin kannattaa sijoittaa ja onko se tuottoisaa?

Millainen on hyvä sijoitus?

Sijoittajana sinun on harkittava tarkkaan sitä, millainen sijoitus on paras mahdollinen. Sinun on harkittava tarkoin, kuinka pitkäsi aikaa se on tehtävä ja millaiset tuotto-odotukset sille on. Tuottoerot voivat olla varsin suuria, joten riskien hallinta sijoittamisessa on aina otettava huomioon.

Sijoitusvinkit kehottavat hajauttamaan sijoitussalkun, mutta nykyään on tarjolla erilaisia sijoituskohteita, joiden tuotto on saman suuruista kuin osakkeista. Joidenkin mielestä kiinteistösijoitukset ovat parhaimpia ja toinen taas voi valita mieluummin listaamattomat yrityslainat. Jälkimmäisessä voi sijoittaa jopa matalammalla riskillä ja toisinaan kuluttomasti verrattuna osakkeisiin. Helpointa on sijoittaa sellaiseen kohteeseen, minkä tuntee parhaiten omakseen. Sen seuraaminen on helpompaa ja siitä saa paljon enemmän hyötyä irti. Tärkeintä onkin se, että kulut saa pienennettyä niin, että mitään ylimääräistä ei ole painolastina. Kulujen minimointi on yksi sijoittajan tärkeimmistä opiskeltavista asioista.

Sijoituskohteita on erilaisia ja niistä löytää helposti mieleisensä

Sijoitus

Sijoittaminen raaka-aineisiin

Usein ei edes tule ajatelleeksi, että myös raaka-aineisiin voi sijoittaa tai voi valita rahastoista sellaisen kohteen, jossa kulut ovat pienet ja riskit hajautuvat automaattisesti. Tällainen vaihtoehto on ETF sijoittaminen. Raaka-aineet ovat myös mielenkiintoisia ja suosittuja ovat kautta aikojen olleet erilaiset arvometallit. Voikin sanoa, että sijoita kultaan jos haluat, että sijoituksen arvo säilyy pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä niiden arvo voi heitellä paljonkin. Arvometalleille on kiinteiden palojen lisäksi myös rahastoja.

Raaka-aineista myös öljyyn tai timantteihin voi sijoittaa, mutta nämä kohteet vaativat jonkin verran tietämystä. Näissä piilee myös riskinsä, koska raaka-aineiden hinnoilla on tapana heilahdella suuntaan tai toiseen. Se vaikuttaa myös näiden yritysten osakekursseihin. Hinnat voivat muuttua myös varsin nopeasti silloin, jos tulee jokin luonnonkatastrofi tai kysynnällä on suuret vaihtelut. Lisäksi näihin vaikuttavat vahvasti erilaiset maailmanpoliittiset tapahtumat tai lainsäädäntö. Sijoituksia voi tehdä rahastoihin, alalla toimivien yritysten osakkeisiin ja esimerkiksi timantteja voi ostaa suoraan kotiin alalla toimivista nettikaupoista. Näissä riskiaste on keskisuuri ja samoin kuin sijoitettavat summat. Tuotto-odotusta voi pitää 3-10 prosentin haarukassa.

Sijoitus ja pahimmat virheet

Sijoittaessa voi tehdä myös kalliita virheitä ja jokainen sijoittaja tekee jossakin sijoittamisen vaiheessa jonkinlaisen virheen. Yksi hyvin tavallinen on se, että ajoittaa oston tai myynnin väärin. Täydellistä ajoitusta on mahdotonta arvioida, mutta hajauttamalla ne ajallisesti voi välttää kaikkein suurimmat tappiot.

Sijoittajat seuraavat usein toisiaan ja sillä saadaan aikaan niin sanottuja pörssikuplia. Silloin yksittäisen osakkeen tai valuutan arvo nousee ylös. Tätä laumakäyttäytymistä voi hyvin seurata, mutta on myös kyettävä tehdä omat ratkaisut. Pahinta on oikeastaan se, että yliarvioi oman osaamisensa sijoittajana. Virheen tekee usein aloitteleva sijoittaja ja riskit ovat silloin hallitsemattomia. Riskit realisoituvat usein niissä tilanteissa, kun markkinoilla tapahtuu muutoksia. Tämä heijastuu tappioina.

Niin sanotut kuumat osakkeet ovat monelle kompastuskivi. Johonkin toimialaan uskotaan liikaa ja kuvitellaan, että kasvu jatkuu loputtomiin. Kasvuun tulee taittumista ja silloin seuraukset ovat sen mukaiset. Joskus tekee myös mieli tarttua laskevaan osakkeeseen, mutta silloin on maltettava odottaa, mikä on lopullinen taso. Laskukierteestä nouseminen voi viedä vuosia ja sillä voi aiheuttaa itselleen suuret tappiot.

Riskit ja sijoitus

Riskien hallinta on tärkeä asia opetella heti, kun aloitat sijoittajana. Moni on menettänyt hyvätkin tuotot siihen, että riskienhallinta on heikkoa tai sitä ei ole huomioitu laisinkaan. Sijoitus on äkkiä menetetty ja tappiot suuria, jos ottaa turhan korkeita riskejä. Omassa sijoitussalkussa voi yksittäisten kohteiden paino olla suuri, jolloin pahimmillaan voi menettää koko pääoman. Tappioiden tienaaminen takaisin on usein hyvin hankalaa.

Riskejä voi hallita hajauttamalla ja niitä on useampia, mutta kolme tärkeintä niistä on ensinnäkin hajauttaminen ajallisesti. Tähän pätee vanha sanonta ’Osta halvalla ja myy kalliilla’. Ajoittaminen on hankalaa toisinaan myös ammattilaiselle, joten lohduttavaa onkin, että sitä ei välttämättä opi koskaan tekemään oikein. Toisekseen sijoitus on kyettävä hajauttamaan eri omaisuusluokkiin, jolla riskiä saa huomattavasti pienennettyä. Kolmantena keinona voi käyttää hajauttamista omaisuuslajin sisällä. Moni on päässyt hyviin tuottoihin yhdistelemällä erilaisia hajautuksen tyylejä optimaalisella tavalla ja sillä saanut riskit minimoitua sekä oma sijoitussalkku vakautettua.

Blogi

Viimeisimmät artikkelit

Kulujen vähentäminen

Sijoittamisen yksi tärkeimpiä asioita on muistaa, että kulujen vaikutukset voi laskea tarkalleen etukäteen toisin kuin tuoton, jonka arvioiminen on aina arvailua. Tuottoa kuitenkin voi parantaa sillä, että minimoi kulut. Edullinen sijoitus vaatii aina tarkkaa harkintaa ja siksi on otettava kaikki mahdolliset keinot kulujen karsimiseksi. Esimerkiksi jos saa kahden prosentin säästön kuluille, sillä voi kaksinkertaistaa salkun arvoa pitkällä aikavälillä eli 30 vuodessa.

Sijoitus on aina onnistunut silloin, kun kulurakenteen saa mahdollisimman alas. Kaikki tarpeettomat välikädet onkin hyvä karsia omasta sijoitustoiminnastaan pois. Niistä koostuu hyvin äkkiä pari prosenttia. Varsinkin kalliit varainhoitoratkaisut eivät välttämättä tuo sijoittamiseen mitään lisäarvoa, joten niiden kohdalla tarvitaankin tarkkaa harkintaa. Jos käytät välittäjää, valitse sellainen, jolla on alhaiset kaupankäyntipalkkiot, mutta toisaalta hyödystä ei pidä tinkiä.

Jos käytät palveluntarjoajia, ne on syytä kilpailuttaa välillä, koska hinnoissa on yleensä ilmaa ja kilpailuttaminen tarkoittaa sitä, että palveluntarjoaja voi menettää asiakkaansa. Edullinen sijoitusratkaisu kuten ETF, voi olla käyttökelpoinen. Edullisimmillaan niiden vuosittainen kulu jää hyvin alhaiseksi. Sijoittajan on syytä myös miettiä tarkkaan verotusta, koska optimoimalla sen, hyötyy jonkin verran. Pelkkä tuottojen tuijottaminen ja kulujen unohtaminen on aina huonoin vaihtoehto.