ETF sijoittaminen

ETF sijoittaminen
ETF eli Exchange Traded Fund on rahasto, joka on pörssinoteerattu. Se toimii samalla tavoin, kun osakkeet, joten sitä voi ostaa ja myydä pörssissä. Sen hyviä puolia ovat sijoittajan näkökulmasta hyvin alhaiset kulut eikä sijoittajan riskit ole yhtään sen suuremmat kuin perinteisiin rahastoihinkaan sijoittavilla. ETF sijoittaminen parhaimmillaan on sitä, että niitä on laaja valikoima sekä se, että hajauttaminen on erittäin helppo toteuttaa. Sijoittamisen voi tehdä eri omaisuusluokkiin ja näitä luokkia ovat muun muassa kiinteistöt, osakkeet, yrityslainat, riskilainat, raaka-aineet sekä valtionvelkakirjat. Salkun voi siis hajauttaa hyvin laajasti.

ETF sijoittaminen pähkinänkuoressa

ETF rahastot sopivat monenlaisille sijoittajille ja tärkeintä onkin aluksi valita, mille markkinoille on hyvä sijoittaa. Sinun on ymmärrettävä näiden markkinoiden toiminta sekä mitä riskejä niihin liittyy. Samalla voit miettiä tarkemmin sitä, että sijoitatko mieluummin markkina-arvopohjaiseen indeksiin vai onko tyylisi enemmän strateginen.

Jos indeksit ovat kiinnostuksen kohteena, on otettava selvää, kuinka ETF seuraa indeksiään. Sen on oltava siinä tehokas. Sitä varten on olemassa kaksi tunnuslukua, joista toinen on tuottoero indeksiin ja toinen tuottoero vakauteen. Tuottoerolla kerrotaan, kuinka paljon tuotto on indeksin tuotoista poikennut. Jos se eroaa indeksistä vain vähän, vaihtoehto on hyvä.

Sijoittajana joudut useimmiten kääntymään ulkomaisten pörssien puoleen, koska tarjonta Suomessa on suhteellisen vähäistä. Jos käytät välittäjää, ostaminen ja myyminen onnistuu täysin samalla tavalla, vaikka pörssi onkin ulkomailla. Myös suurimmilla pankeilla on tarjontaa ETF sijoittamisen puolelle, joten vaihtoehtoja kaupankäyntiin on monia erilaisia.

ETF sijoittamisen riskit

Jos aikoo sijoittaa johonkin yksittäiseen maahan tai toimialaan, arvovaihtelut ovat isommat suhteessa siihen, jos tekee sijoittamista laaja-alaisemmin. Sijoittaminen useampiin kohteisiin pienentää jonkin verran riskiä. Mikäli innostuu sijoittamisesta EU-alueen ulkopuolelle, on huomioitava se, että valuuttakurssit saattavat heilahdella huomattavastikin. Joissakin kohteissa se on huomioitu jo etukäteen.

Vastapuoliriskiä ETF:ssä ei ole yhtään enempää kuin tavallisissa rahastoissakaan. Riski saa enintään olla 10 prosenttia rahaston arvosta ja usein se on rajattu tätä alemmaksi. Liikkeellelaskijariskiä ei myöskään ole sen enempää ETF:ssä kuin muissakaan rahastoissa. Omistusoikeus on suora. Joissakin tilanteissa liikkeellelaskijariskiä voi olla ja ne ovat lähinnä ETC- sekä ETN -tuotteissa. Tyypillisimmillään niiden arvo seuraa jonkin tietyn raaka-aineen hintakehitystä. Sijoitus on hyvin mielenkiintoinen vaihtoehto ja siihen kannattaa tutustua tarkemmin.