Sijoita kultaan

Sijoita kultaan
Mikäli sijoittaminen kiinnostaa ja haluat valita alkuun turvallisena pidettävän sijoituskohteen, sijoita kultaan. Kullan arvolla on tapana nousta erityisesti silloin, kun muut osakemarkkinat koetaan epävarmoina ja menettävät arvoaan. Kullan suosittuus tekeekin kullasta yhden perinteisimmistä sijoituskohteista. Erityisesti fyysisen kullan ajatellaan pysyvän arvokkaana maailman muuttuessakin ja sen markkinoihin liittyvät muutokset pysyvätkin yleensä melko maltillisina muihin sijoituskohteisiin verrattuna. Kultaan voi sijoittaa useallakin eri tavalla. Tutustu eri tapoihin sijoittaa ja katso, olisiko joku niistä sinulle sopiva.

Sijoita kultaan eri vaihtoehdoilla

Kultaan sijoittaminen voi tarkoittaa fyysisen kullan ostamista vaikkapa kolikkoina tai harkkoina. Tällöin kannattaa valita sellainen kullan myyjä, jolla kulut ovat kohtuulliset ja maine kohdallaan. Suomessa pidettyjä sijoituskullan myyjiä on useampi, Euroopassa vaihtoehtoja on vielä enemmän.

Fyysiseen kultaan sijoitettaessa sen lisäksi, että myyjän kulut voivat olla melko korkeatkin, täytyy ostetulle kullalle olla varattuna jokin turvallinen paikka säilytykselle. Fyysinen kulta on kuitenkin huomattavasti mukavampi sijoittajalle vitriinissä esillä kuin esimerkiksi arvopaperit. Pahimman kauhuskenaarion kohdatessa eli osakemarkkinoiden tai jopa pankkijärjestelmän romahtaessa, on fyysinen kulta siinäkin tilanteessa mieluisampi vaihtoehto omistaa kuin arvopaperit.

Arvopaperit ovat kuitenkin hiukan kustannustehokkaampi ja helpompi tapa sijoittaa kultaan kuin fyysisen kullan ostaminen. Kultaan voi sijoittaa esimerkiksi ostamalla sijoitusyhtiön kautta sertifikaatteja tai minifutuureita. Välillisesti kullan arvonnoususta voi hyötyä myös silloin, jos sijoittaa kullantuottajiin.

Kulta sijoituskohteena

Kultaan sijoitettaessa ei kannata kuitenkaan odottaa suuren suuria tuottoja sijoituksilleen. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa kullan tuotot ovat olleet huomattavasti muita osakemarkkinoita vähäisemmät. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, ettei kulta varsinaisesti tuota mitään, vaan sen arvo määräytyy enemmänkin kysynnän ja tarjonnan kulloisenkin suhteen mukaan.

Sijoitus kultaan kannattaa tehdä silloin, kun osakemarkkinoilla on muuten epävarmaa tai arvot näyttävät laskusuhdanteisilta. Hyvä esimerkki tästä on korona-ajan osakemarkkinoiden arvojen heikkeneminen, sillä tällöin kullan arvo on laskenut huomattavasti muita osakemarkkinoita vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että kultaan sijoittaneet ovat säilyttäneet sijoitustensa arvon muita osakesijoituksia paremmin. Kun muiden osakkeiden tuoton mahdollisuus alkaa parantua ja haluaa itsekin osakkeiltaan enemmän tuottoa, kannattanee tällöin vaihtaa kultasijoituksiaan muualle.