Sijoittamisen verotus on pääomaverotusta

sijoittamisen verotus

Verot muodostavat ison osan kuluista, joita sijoittamiseen liittyy. Siksi sijoittajan onkin tärkeää olla selvillä siitä, millaisia verotukseen liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia hänellä on ja mitä sijoittamisen verotus pitää sisällään. Myyntivoittoa syntyy, kun pörssiosakkeet myydään hankintahintaa kalliimmalla. Myyntivoitto saadaan, kun myyntihinnasta vähennetään hankintameno ja menot, jotka ovat aiheutuneet voiton hankkimisesta. Voiton verotus kuuluu pääomaverotuksen pariin. Pääomatuloksi lasketaan kaikki varallisuuden tuottama tulo, kuten esimerkiksi osakkeiden myynnistä saatu voitto ja osingot sekä osa korkotuloista. Myyntivoiton verotus on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka. Yli menevältä osalta verojen osuus on 34 prosenttia. Myös sijoittamiseen liittyvistä tappioista kannattaa aina tehdä veroilmoitus, sillä ne ovat vähennyskelpoisia.

Sijoittamisen verotus ja verovähennykset

Mikäli salkkuun on kerääntynyt sellaisia osakkeita, jotka ovat tappiollisia, on niistä järkevää yrittää päästä eroon. Pienellä myynnillä tasapainottaa helposti salkkua ja samassa yhteydessä voi tarkistaa, onko mahdollista hyödyntää 1000 euron sääntöä eli jos vuoden aikana kerääntyneet myyntihinnat eivät ole oheista summaa suuremmat, ei myyntivoiton verotus tule silloin kysymykseen.

Tappiot, jotka ovat syntyneet omaisuuden myynnistä tai muusta luovutuksesta, vähennetään kaikista pääomatuloista. Sijoitustappio vähennetään aina saman tulolajin tulosta. Osakkeiden myynnistä koituvat tappiot vähennetään luovutusvoitoista ja niiden puuttuessa kaikista pääomatuloista. Mikäli pääomatuloja ei ole, siirtyy vähennys seuraavalle viidelle vuodelle. On myös muistettava, että pääomatulojen tappion vähentäminen tapahtuu seuraavan 10 verovuoden ajan pääomatuloista.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat myös esimerkiksi kaupankäyntikulut. Mutta vähentää voi myös kaikki sellaiset kulut, jotka liittyvät välittömästi sijoittamiseen. Näitä ovat esimerkiksi kaupankäyntisovellusten maksut ja välityspalkkiot. Tähän kuuluvat myös kulut, jotka ovat epäsuorempia. Niitä voivat olla sijoituskirjallisuus ja ammattimaisilla sijoittajilla myös työhuone, nettiyhteys sekä tietokone.

Hankintameno-olettama on muistettava

Verottajan kädenojennus sijoittajalle on hankintameno-olettama. Sen voi käyttää yksityishenkilö ja se lasketaan todellisen hankintahinnan sijaan. Sen suuruus riippuu siitä, kuinka pitkä omistusaika on ollut. Jos omistus on ollut vähintään 10 vuotta, olettama on 40 prosenttia ja 10 vuoden alle jäävällä omaisuudella se on 20 prosentti myyntihinnasta.

Hankintameno-olettama hyödyntää sellaista sijoittajaa, jonka sijoitus on vähintään kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana tai viisinkertaistunut alla kyseisen ajan. Tässä tilanteessa on kuitenkin muistettava, että käytettäessä olettamaa ei myyntihinnasta voi vähentää omaisuuden myymisestä tai ostamisesta syntyneitä kuluja. Niitä ovat välityspalkkiot. Tätä ei myöskään voi hyödyntää osakesäästötilistä. Verotuksen kanssa on oltava tarkkana ja huomioitava monia asioita.

Viimeisimmät artikkelit